Sprzedaż wysyłkowa

Definicja Sprzedaży Wysyłkowej

Sprzedaż prowadzona przez podatnika posiadającego swoją siedzibę na terytorium UE lub poza UE, skierowana do osób prywatnych lub do osób korzystających z zwolnienia z VAT mieszkających w innym państwie członkowskim.

• Szczególne procedury przy sprzedaży wysyłkowej :

Po przekroczeniu progów dostawa jest obowiązkowo opodatkowana w docelowym państwie. Sprzedawca może optować za zastosowaniem stawki VAT docelowego Państwa, zanim zostaną przekroczone progi.

• Terytorialność sprzedaży wysyłkowej :

Próg przy sprzedaży wysyłkowej z innych państw UE do Polski wynosi 160.000 PLN. Próg przy sprzedaży wysyłkowej z innych państw UE do Francji wynosi 35.000 Euro.

• Progi dla innych Państw członkowskich :

Niemcy 100.000 EUR   Łotwa 35.000 EUR
Austria 35.000 EUR   Litwa 35.000 EUR
Belgia 35.000 EUR   Luksemburg 100.000 EUR
Bulgaria 70.000 BGN   Malta 35.000 EUR
Cypr 35.000 EUR   Holandia 100.000 EUR
Dania 280.000 DKK   Polska 160.000 PLN
Hiszpania 35.000 EUR   Portugalia 35.000 EUR
Estonia 35.000 EUR   Czechy 1.140.000 CZK
Finlandia 35.000 EUR   Rumunia 35.000 EUR
Grecja 35.000 EUR   Wielka Brytania 70.000 GBP
Węgry 8.800.000 HUF   Słowacja 1.500.000 SKK
Irlandia 35.000 EUR   Słowenia 35.000 EUR
Włochy 35.000 EUR   Szwecja 320.000 SEK

Jeżeli roczne dostawy nie przekraczają progów, obowiązuje stawka VAT państwa, z którego odbywa się sprzedaż wysyłkowa.
- Nie dotyczy państw spoza UE, dla których obowiązkowe jest wyznaczenie przedstawiciela podatkowego w docelowym państwie.
- jeżeli roczne dostawy przekroczą progi, stosuje się stawkę VAT właściwą dla państwa UE do którego skierowana jest sprzedaż wysyłkowa.

OPCJA
Sprzedawca może optować za zastosowaniem stawki VAT docelowego państwa, zanim zostaną przekroczone progi. Decyzja jest nieodwołalna i nieodwracalna.

Podmioty mające obowiązek składania deklaracji Intrastat przy sprzedaży wysyłkowej :
1) Stosowanie polskiej stawki VAT : nie ma konieczności składania deklaracji.
2) Stosowanie stawki VAT państwa docelowego : deklaracja wywozu.

Inne zobowiązania :
1) Stosowanie polskiej stawki VAT : brak innych zobowiązań.
2) Stosowanie stawki VAT Państwa docelowego :
a - Obowiązek rejestracji do celów VAT w Państwie docelowym.
b - Deklaracja przywozu w Państwie docelowym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Sprzedaży Wysyłkowej, Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z Grupą ASD.