Przedstawicielstwo kadrowo-płacowe

Deklaracje i przedstawicielstwo

Deklaracje dla spółek zagranicznych :
Maja Państwo obowiązek oddelegowania Swojego/Swoich pracownika/pracowników do innego kraju UE, aby wykonać prace lub prowadzić działalność ?

Przedstawicielstwo kadrowo-płacowe dla pracowników niezameldowanych :
Jesteście Państwo spółką europejską zatrudniającą pracownika, który wykonuje swoją działalność w kraju członkowskim gdzie nie mają Państwo oddziału ?

W wyżej wymienionych przypadkach Grupa ASD może Państwo udzielić pomocy przy :

  • obowiązkach deklaracyjnych wobec inspekcji pracy,
  • korespondencji z rożnymi funduszami (zdrowotny, emerytalny, urlopowy...),
  • sporządzaniu listy płac i wysłaniu jej pracownikowi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat usługi Przedstawiciela Kadrowo-Płacowego, Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z Grupą ASD