Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Zamierzają Państwo świadczyć usługi w jednym z następujących państw :

  • Francja
  • Belgia
  • Niemcy
  • Austria
  • Anglia
  • Hizpania
  • Włochy
  • Dania
  • Finlandia
  • Grecja
  • Irlandia
  • Luksemburg
  • Holandia
  • Portugalia
  • Polska
  • Czechy
  • Węgry
  • Estonia
  • Łotwa
  • Litwa
  • Słowenia
  • Słowacja
  • Malta
  • Cypr
  • Szwecja

Ważne jest, aby zdefiniować typ usługi

  • Usługi na dobrach ruchomych.
  • Usługi na nieruchomościach.
  • Usługi wschodzące do pakietu VAT.
  • Usługi niewchodzące w skład pakietu VAT.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z Grupą ASD.