Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Zamierzają Państwo świadczyć usługi w jednym z następujących państw :

 • Francja
 • Belgia
 • Niemcy
 • Austria
 • Anglia
 • Hizpania
 • Włochy
 • Dania
 • Finlandia
 • Grecja
 • Irlandia
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Portugalia
 • Polska
 • Czechy
 • Węgry
 • Estonia
 • Łotwa
 • Litwa
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Malta
 • Cypr
 • Szwecja

Ważne jest, aby zdefiniować typ usługi

 • Usługi na dobrach ruchomych.
 • Usługi na nieruchomościach.
 • Usługi wschodzące do pakietu VAT.
 • Usługi niewchodzące w skład pakietu VAT.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z Grupą ASD.